24 sơn hướng trên la bàn phong thủy để làm gì ?

Qua những gì Đại Lâm Phát đã trình bày trên Tạp chí phong thủy nhà ở,tôi tin rằng người chú tâm đọc và ghi nhớ đã có thể tìm được tọa hướng của ngôi nhà mình. Căn cứ vào 24 sơn hướng trên la bàn phong thủy và màu sắc đỏ và đen của tọa hướng,có thể biết được mức độ cát hung vào thời điểm Bát vận ( 2004-2023 ).

Vì sao la bàn phải chia thành 24 sơn hướng ?

Đối với phong thủy, một số người chưa am hiểu tường tận,chỉ biết hướng Đông và hướng Tây là hướng tốt trong Thất vận, nhưng không hiểu rằng ranh giới giữa giữa cát và hung trong 2 hướng đó được phân định rõ ràng.

xem-la-ban-phong-thuy-phai-nam-ro-cac-dai-luong-co-ban-nhat
Xem la bàn phong thủy phải nắm rõ được 24 sơn hướng.

Lấy hướng Đông trên la bàn làm ví dụ : Tượng trưng cho quẻ Chấn ở phương Đông bao gồm 3 sơn Giáp ,Mão, Ất. Trong 3 sơn hướng đó Mão, Ất là hướng cát lợi, Giáp là hướng hung họa.Trong quẻ Đoài đại diện cho phía Tây thì Dậu, Tân là hướng cát lợi, Canh là hướng hung họa.

Một số người thắc mắc ” Nhà ở hướng Đông, Tây nhưng sao hành vận lại suy được ?” . Sau khi dùng la bàn trắc định chính xác thì nhận thấy chỗ làm và chỗ ở của họ đều nằm ở Giáp sơn, Canh hướng hoặc Canh sơn Giáp hướng là các hướng hung phạm.

xem-la-ban-phong-thuy-khong-de-dang
La bàn phong thủy với 12 sơn hướng cơ bản vẫn chưa đủ chi tiết để xác định hướng cát hung của 1 công trình.

Từ các ví dụ cụ thể này, bạn đọc nên nắm rõ, học phong thủy đầu tiên là cần thuần thục 24 sơn hướng trên la bàn phong thủy.Từ đó mới phán đoán được cát hung của nhà ở, chứ không thể căn cứ vào 8 hướng cơ bản. Huyền cơ của địa lý Tam nguyên ở việc nắm vững 24 bí số này, chứ không phải là 8 phương hướng thông thường kia.

Lúc này mọi người đã nắm được rằng, tại sao chúng ta không dùng hướng Đông Tây Nam Bắc để diễn tả phương vị mà đổi thành 24 sơn hướng.

Cần đặc biệt lưu ý : Việc dùng la bàn phong thủy để trắch định hướng phải đặc biệt chuẩn xác. Nếu bạn cầm với tư thế sai, hoặc chọn vị trí đo không chuẩn xác, đáng lý là Canh sơn, Giáp hướng thì lại chỉ thành Dậu sơn, Mão hướng. Lúc đó sai một ly, đi một nghìn dặm.

Tạp chí phong thủy nhà ở Đại Lâm Phát

Chia sẻ cho bạn bè
, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *