Căn cứ vào đâu để phân loại nhà thuộc Đông tứ trạch và Tây tứ trạch ?

Theo nguyên lý Hậu thiên bát quái trong Chu dịch, có thể dựa vào tọa hướng khác nhau của ngôi nhà theo la bàn phong thủy, mà phân loại nhà thuộc Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Đây là cách phân loại quan trọng và cơ bản nhất , bất cứ ai chọn nhà ở cũng cần phải nắm được.

dong-tu-trach-va-tay-tu-trach
Phân loại nhà thuộc Đông tứ trạch và Tây tứ trạch

Trong đó Chấn trạch, Tốn trạch, Ly trạch, Khảm trạch thuộc Đông tứ trạch . Khôn trạch, Đoài trạch, Càn trạch, Cấn trạch thuộc Tây tứ trạch . Như vậy, có 8 hướng theo Quái trạch thì mỗi 4 hướng sẽ thuộc về Đông tứ trạch hoặc Tây tứ trạch.

huong-nha-the-nao-la-hop-phong-thuy
Tám quái trạch tương ứng trên la bàn phong thủy.

Đối với chủ nhà.cũng có thể căn cứ vào cầm tinh của con người và giới tính để phân thành 8 loại quái mệnh . Đó là các mệnh Chấn,Tốn,Ly, Khảm,Khôn, Đoài, Càn, Cấn . Có một nguyên tắc cơ bản là người thuộc quái mệnh nào nên ở trong nhà thuộc Đông tứ trạch hoặc Tây tứ trạch tương ứng. Ở đây, đại lượng trung gian để so sánh chính là 8 quẻ trong Hậu thiên bát quái.

Người có quái mệnh thuộc Chấn, Tốn , Ly, Khảm thích hợp sống trong các ngôi nhà thuộc Đông tứ trạch . Còn những người có quái mệnh thuộc Khôn, Đoài, Càn, Cấn thích hợp sống trong ngôi nhà thuộc Tây tứ trạch.

Tạp chí phong thủy nhà ở – Đại Lâm Phát

Chia sẻ cho bạn bè
, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *