Mệnh Kim hợp màu gì theo phong thủy ?

Vì vậy để trả lời cho câu hỏi Mệnh Hỏa hợp màu gì, căn cứ theo Ngũ hành sinh khắc, ta có các kết luận sau : Các màu thuộc mệnh Kim :Trắng, Xám, Bạc là màu tương mệnh nên hợp . Các màu thuộc mệnh Thổ : Vàng, màu cà phê là màu tương sinh ( Do Thổ sinh Kim ).

Mệnh Thổ hợp màu gì theo phong thủy ?

Vì vậy để biết màu sắc hợp với Mệnh Thổ , căn cứ theo Ngũ hành sinh khắc, ta có các kết luận sau : Các màu thuộc mệnh Thổ : Vàng, màu cà phê là màu tương mệnh nên hợp . Các màu thuộc mệnh Hỏa : Đỏ, Cam, Tím là màu tương sinh ( Do Hỏa sinh Thổ )