Hình thế phong thủy đại hung Thượng sơn hạ thủy là như thế nào?

Hình thế thượng sơn hạ thủy là hình thế phong thủy đại hung. Nó đối ngược với hình thế vượng sơn vượng hướng , là đại cát. Nếu như vượng tinh đương lệnh trên sơn bàn không có sao bay tới sơn mà bay tới hướng, vượng tinh đương lệnh của hướng bàn không có sao bay tới hướng mà lại bay tới sơn, thì đó chính là bố cục thượng sơn hạ thủy. Chúng ta cùng xem xét các yếu tố hình thành nên hình thế này.

Thuong-son-hạ-thuy
thượng sơn hạ thủy

Hình thế thượng sơn hạ thủy là hình thái đại hung trong phong thủy.

Hình thế thượng sơn hạ thủy là cách cục đại hung trong phong thủy. Khi gặp hình thái này thì nhân đinh và tiền tài đều suy bại.

Vì sao đây là cách cục hung nhất ? Sách thanh nang áo ngữ có nói : ” Long thần trong núi không xuống nước, long thần trong nước không nên núi”. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, long thần trên núi mà xuống nước là sơn không quản sơn mà quản thủy,chủ về hao tổn nhân đinh. Long thần trong nước lên núi là thủy quản sơn, chủ hao tổn tiền tài.

Điển hình của bố cục thượng sơn hạ thủy

Hình thái thượng sơn hạ thủy hay xảy ra ở các địa hình rộng rãi, địa thế sau lưng thấp, có sông nước bao quanh hoặc có ao đầm , hồ nước. Địa thế trước mặt tương đối cao, như có đỉnh núi, đỉnh gò ở phía trước mặt.

Đối với địa hình thành thị,phía sau có khoảng không, có đường đi lại, phía trước lại có nhà cao. Khi đó khoảng không tương ứng với ao hồ, nhà cao tương ứng với quả núi.

Ảnh hưởng của Phi tinh đến hình thái Thượng sơn hạ thủy

Nếu vượng tinh giáng lâm tới chỗ thấp, tức là trên có long thì chủ về vượng khí.Nếu như bay tới chỗ thấp thì gọi là thần long trong nước lên núi, chủ về hao tổn tiền tài và nhân đinh. Bởi vì vượng tinh trên sơn lấy phương tọa là cát lợi nhưng chỗ tọa ngự của nó lại gặp dòng thủy lưu, là cách cục phạm, không thể sử dụng được.Nếu như vượng tinh lại hội với hướng, ngoài thủy có sơn cũng có thể thêm nhân đinh nhưng tiền tài thì chẳng thể nào vượng được.

Tạp chí phong thủy nhà ở Đại Lâm Phát

Chia sẻ cho bạn bè
, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *